15 Juni 2019

Nieuw aanbod: content bestemd voor het grote publiek

De vzw Farmaplus breidt zijn activiteiten uit dankzij een samenwerking tussen apothekers en ondernemingen in de sector van de parafarmacie. Zo kan ze de apotheker beter ondersteunen in zijn adviserende rol. Voortaan kan je gebruikmaken van informatiemateriaal bestemd voor het grote publiek!

Aanvankelijk werd de vzw Farmaplus gecreëerd om het “APB-label” te promoten voor niet-geneesmiddelen, tot de activiteiten in 2010 een andere richting insloegen. Drie jaar geleden lanceerde ze een e-learning platform dat apothekers de mogelijkheid biedt om, thuis of in de officina, vorming per thema te volgen. De geboden informatie is kwaliteitsvol, en wordt geschreven en gevalideerd door apothekers en specialisten uit de verschillende domeinen die aan bod komen. Een vormingsmodule duurt ongeveer één uur en eindigt steeds met een toets om de verworven kennis aan te tonen, zodat je recht hebt op 2 credits voor navorming. Momenteel zijn er al 12 thema’s waarin je je kan verdiepen en nog heel wat nieuwe modules zijn in de maak.

Het advies van de apotheker ondersteunen
Omdat de meerderheid van de apothekers die ingeschreven zijn op het platform reeds de meeste modules hebben gevolgd, wil Farmaplus haar activiteiten uitbreiden. Gezien de rijkdom aan materiaal dat er al is, kwam het idee om dat in een toegankelijke versie te gieten en aan het grote publiek aan te bieden, niet als een verrassing. De apotheker kiest om dat materiaal al dan niet te gebruiken om zijn advies aan patiënten te ondersteunen en versterken.

De eerste zes modules van dat nieuwe aanbod zijn midden juni gelanceerd: droge hoest, slijmhoest, keelpijn, constipatie, osteoporose, en atopische dermatitis.

Het informatiemateriaal is beschikbaar in PDF-formaat en kan afgedrukt worden of online gedeeld worden via de sociale mediakanalen of de website van de apotheek. Pharmacy Online, Apotheek.be en Ophaco sloten reeds een akkoord om de inhoud via hun respectieve netwerken te verspreiden. De website farmaplus.be zal aangepast worden om het publiek toegang te bieden tot de nieuwe informatiemodules.

We herinneren er nog even aan dat je geregistreerd moet zijn om gebruik te maken van het e-learning platform van Farmaplus. Beschik je nog niet over een login, dan kan je dat online aanvragen (via http://www.farmaplus-elearning.be/nl/). Daarvoor heb je enkel het APB-nummer van je apotheek nodig.