Over FarmaPlus

Wie zijn wij?

De vzw FarmaPlus heeft als doel de niet-medicamenteuze producten uit de apotheek bij de verdelers en de verbruikers te promoten en ze aan te raden. Ze wil ook een rol spelen in de gezondheids- en welzijnsontwikkeling van de bevolking via kwaliteitsvolle producten.

Conform de statuten van de vzw telt de Raad van Bestuur 8 leden waarvan de ene helft vertegenwoordigers van de verdelers moeten zijn en de andere helft vertegenwoordigers van de producenten van niet-medicamenteuze producten. Naast zijn leden duidt de Raad ook twee rekencommissarissen aan van wie er één de producenten vertegenwoordigt en de andere de verdelers.