24 April 2015

Nieuwe FarmaPlus e-learning website

Als officina apotheker en farmaceutisch technisch assistent heeft u een belangrijke functie in het adviseren en verdelen van gezondheids- en verzorgingsproducten aan uw patiënt.

Aan de basis ligt een goed en continue wetenschappelijke en praktische opleiding over deze producten.

Het belang hiervan blijkt uit het nieuwe KB dat vanaf 2015 verplichte navorming voor de officina apotheker vraagt.

FarmaPlus als gezamenlijk platform van apothekers en producenten, wil blijvend de kwaliteit van alle in de apotheek afgeleverde producten garanderen. Daarom wordt, naast een vernieuwde inhoud en campagne voor het Label, een e-learningsite aangeboden, die je de mogelijkheid geeft om op een eenvoudige manier overal je kennis over gezondheids- en verzorgingsproducten up to date te houden.

FarmaPlus onderneemt de nodige stappen om een deze vorming te laten erkennen.

 

http://www.farmaplus-elearning.be