28 Mei 2015

Het rationeel gebruik van calcium en vitamine D. Consensusvergadering

Het behoort tot de taak van het Comité voor de Evaluatie van de Medische Praktijk inzake Geneesmiddelen (CEG) om tweemaal per jaar een consensusvergadering te organiseren. Die consensusvergaderingen zijn bedoeld om de medische praktijk inzake geneesmiddelen in een bepaalde sector, in vergelijking met andere mogelijke behandelingen, te evalueren en om een synthese te maken van de beschikbare evidentie en adviezen van deskundigen. Deze consensusvergadering is de 33e in de reeks en heeft het rationeel gebruik van calcium en vitamine D in de klinische praktijk als onderwerp.

http://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/consensus_brochure_orateurs_20150528.pdf