Over FarmaPlus

Wie zijn wij?

Conform de statuten van de vzw telt de Raad van Bestuur 8 leden waarvan de ene helft vertegenwoordigers van de verdelers moeten zijn en de andere helft vertegenwoordigers van de producenten van niet-medicamenteuze producten. Naast zijn leden duidt de Raad ook twee rekencommissarissen aan van wie er één de producenten vertegenwoordigt en de andere de verdelers.

De vzw FarmaPlus heeft als doel de niet-medicamenteuze producten uit de apotheek bij de verdelers en de verbruikers te promoten en ze aan te raden. Ze wil ook een rol spelen in de gezondheids- en welzijnsontwikkeling van de bevolking via kwaliteitsvolle producten.